Anna Klappe Tekstproducties

Voor een helder verhaal

Nieuwsberichten

 

Ook Nagele krijgt Centrumplannen

Dorpscentrum, huurwoningen en openbare ruimte aanpakken

NAGELE – In navolging van Emmeloord krijgt Nagele binnenkort ook een eigen Centrumplan. Dat bleek uit de informatieavond die dinsdag door gemeente Noordoostpolder in Museum Nagele werd gehouden.

Behalve het centrum, het 'visitekaartje' van Nagele, worden ook de huurwoningen van Mercatus en de openbare ruimte op korte termijn aangepakt. Zo maakten gemeente Noordoostpolder en Mercatus bekend. Er was overigens grote belangstelling uit het dorp om te horen wat wethouder Ruifrok en directeur Ton Beurmanjer van Mercatus voor ogen hebben met het architectonische dorp.

Realistischer

In tegenstelling tot de vorige bijeenkomst in juni, waarbij de ambitieuze plannen van de architecten door sommige Nagelezen werden bestempeld als 'luchtfietserij', is het plan van aanpak nu een stuk realistischer maar wel minder ingrijpend dan sommigen hadden verwacht. Mercatus start volgend jaar met het herstellen van het lijnenspel van gevels en dakranden van de Rietveldwoningen en het verhogen van de energieprestatie van de bestaande woningen. Concrete plannen voor de herinrichting van de Noorder- en Zuiderwinkels en het plein bij het voormalige Schokkererf liggen er nog niet. Bovendien meldde wethouder Ruifrok dat het niet onwaarschijnlijk is dat Nagele de status beschermd dorpsgezicht krijgt.

In plaats van uitbreiding op de nieuwbouwlocatie wordt gekozen voor inbreiding van Nagele. Dit betekent dat nieuwbouw plaats moet vinden binnen de grenzen van de huidige bebouwing. Eventuele uitbreiding van de te kleine woningen moet nog nader onderzocht worden, antwoordde Beurmanjer op een vraag uit de zaal. Ook de toekomst van de bestaande seniorenwoningen is nog niet helder. Wel gaf Beurmanjer aan dat de verkoop van huurwoningen in de Gerstehof wordt gestaakt en dat Mercatus bij de aanpak van gevelrestauraties de eigenaren van de voormalige huurwoningen vraagt mee te doen om het eenduidige beeld in de hofjes te herstellen. Het tijdspad voor deze plannen loopt van 2011 tot 2030.

Inwonersbeleidsplan

De gemeente wil volgend jaar met drie concrete projecten aan de slag gaan. Dit zijn groendagen met betrekking tot onderhoud en beheer, het zoeken van een andere invulling van de groenstroken tussen de woningen en naar de binnenruimte en de aanleg van nieuwe bruggen over de tocht. Verrassende mededeling was dat het Inwonersbeleidsplan, dat in 2007 door het dorp zelf is geschreven, weer uit de kast komt. Nog dit jaar wil de dorpswethouder met dorpsbelang om de tafel gaan zitten om de wensen uit het dorp zelf te laten aansluiten bij het projectplan dat begin 2011 klaar moet zijn.

© Anna Klappe

Weekblad de Noordoostpolder, 14 oktober 2010


Na vijftig jaar eindelijk rust op begraafplaats

Langgekoesterde wens Nagele in vervulling

NAGELE – 'Dit is de dag dat we geschiedenis gaan schrijven.' Met deze woorden opende Eva Doornbos van Museum Nagele de bijeenkomst die vrijdagmiddag ter ere van de officiële opening van de berceau werd gehouden.

Ruim vijftig jaar nadat Mien Ruys het ontwerp van het groen in Nagele maakte, heeft de loofgang van beukenhagen eindelijk zijn plek gevonden bij de ingang van de begraafplaats. Dit lange pad dat volledig met bladeren omsloten zal worden, was bedoeld om de overgang van de dagelijkse wereld naar de laatste rustplaats te visualiseren. De begraafplaats heeft een rooms-katholiek en een algemeen deel, maar het pad dat de delen scheidt heeft geen zijpaden. 'Want', zo legde een oud-medewerker van wijlen Mien Ruys uit, 'een ieder moest dezelfde weg afleggen, ongeacht de geloofsovertuiging.'

Hommage

De realisatie van de berceau was een langgekoesterde wens van de Nagelezen. Vele dorpelingen hebben vanaf het eerste uur ervoor gevochten. Uiteindelijk is het gelukt dankzij de volhardende inzet van Cecile Wedershoven van dorpsbelang die de opening mocht verrichten. 'Dit is een hommage aan de vorige generatie en aan Mien Ruys. Zij was zogezegd 'een dijk van een wijf', aldus Wedershoven. Aan het eind van het pad werd nog een steen onthuld die de bouwer van het stalen frame van de berceau het dorp heeft geschonken.

Behalve de realisatie van de berceau zijn ook alsnog paden aangelegd in het groene hart naar de sportterreinen, waar in het oorspronkelijke ontwerp een gemeentehuis was gepland. Daarnaast zijn ook de schooltuinen weer in ere hersteld.


© Anna Klappe

Weekblad De Noordoostpolder, 8 juni 2010
 


Mien Ruysproject Nagele van start

NAGELE – Het Mien Ruysproject is vorige week van start gegaan. De tuinen van de drie basisscholen in Nagele worden als eerste aangepakt. Begin volgend jaar volgt de aanleg van de paden naar de sportveldjes in het groene hart. In februari wordt als laatste de berceau geplant op de begraafplaats, zoals tuinarchitect Mien Ruys dat oorspronkelijk had ontworpen.

De groenbrigade van Nagele zette vrijdagmorgen samen met de sponsorende hovenier Berdi de schop in de grond van basisschool de Klimop. 'Onze tuin ligt voor ons leeslokaal. Wij willen dat de kinderen met mooi weer daar buiten kunnen zitten', vertelt directeur Roel de Boer. 'Maar de pergola die we wilden, heeft het geloof ik niet gehaald.'

De wensen van de scholen zijn vooraf geïnventariseerd, legt coördinator Cecile Wedershoven uit. 'De ene school wil er kunnen zaaien in het verlengde van de biologieles, de andere wil er bloembollen of vogelhuisjes plaatsen.' Bij de Klimop wordt eerst de oude beplanting weggehaald, daarna de grond vernieuwd en vervolgens wordt de tuin gedeeltelijk bestraat en nieuwe beplanting aangebracht. Alle drie krijgen van de groenbrigade betonnen zitelementen aangeboden, zodat de kinderen er kunnen zitten. Het onderhoud van de tuinen is vervolgens voor de scholen zelf.

Wedershoven zegt heel blij te zijn dat de het project nu eindelijk groen licht krijgt. 'Mien Ruys schreef in 1974 al een brief naar Nagele dat het er zo mooi bij ligt, maar dat het zo jammer was dat de berceau er niet was gekomen.' Jarenlang werd naar fondsen gezocht om de loofgang van haagbeuken te realiseren. Dit jaar zegden Heidemij, het Prins Bernhard Cultuurfond, Leader+ en gemeente Noordoostpolder financiële steun toe, waardoor de langgekoesterde wens eindelijk vervuld kan worden.

© Anna Klappe

Weekblad De Noordoostpolder, 24 november 2009


Ontwerpen op de keukentafel

Grote opkomst bij Bewonerslab Nagele

NAGELE – Ontwerpen op de keukentafel. Dat is volgens architect Pi de Bruin de nieuwe aanpak in de architectuur. Daarom werden de Nagelezen opgeroepen zelf mee te denken over de toekomst van hun dorp. En dat was niet tegen dovemansoren gezegd: de opkomst was volgens de mentor van het Onderzoekslab 'boven verwachting'.

'De wereld schrijdt voort en is enorm veranderd. Vroeger kwamen de plannen van bovenaf. Tegenwoordig werkt het niet meer zo', legde De Bruin uit in zijn inleiding van het Bewonerslab dat donderdagavond werd gehouden in Museum Nagele. Hij refereerde naar de vuurwerkramp in Enschede, waarbij de bewoners van de verwoeste wijk nauw werden betrokken bij de herbouw van de wijk. 'Dat is goed ervaren door de bewoners', aldus De Bruin.

Eenzelfde aanpak hanteert het Onderzoekslab 'Behoud door ontwikkeling' voor Nagele. 'We willen weten wat jullie mooi vinden aan Nagele, wat jullie dwars zit en wat voor verbetering vatbaar is', somde De Bruin op. En er werd gevraagd een mening te geven over mobiliteit, woningtypes, toekomst en ideeën over woon-werkwoningen.'Want er komt geen tekening zonder input, feedback en ideeën van de bewoners.'

Rond de tafels van het museum, waar het ontwerpproces van Nagele wordt geëxposeerd, gingen de aanwezigen in groepjes in gesprek met een van de vijftien jonge architecten van het Lab. Er werd druk gepraat en geschreven. De Bruin in zijn afsluiting: 'Dit hadden we niet kunnen dromen: zo'n grote opkomst en zo'n energie. Er is heel veel creativiteit. Het is hopelijk het begin van een proces dat niet te stuiten is. '

Op 3 december wordt er opnieuw een bijeenkomst voor de inwoners van Nagele gehouden.

© Anna Klappe

Weekblad de Noordoostpolder, 3 november 2009
 


Schoolkinderen hebben mogelijk record in de vingers

NAGELE – Het vingerhaken is plotseling een populaire bezigheid op basisschool de Klimop in Nagele. In de klaslokalen en op het schoolplein zitten opeens opvallend veel kinderen te vingerhaken. Uiteindelijk hopen ze een record te vestigen. Een wereldrecord of een notering in het Guinness Book of Records. Al hebben ze nog geen idee hoe lang de draad daarvoor moet worden.

De hype ontstond vorig schooljaar tijdens de crea-les. Rik Nijhuis (11) uit groep 7/8 vond het door de juf opgegeven knutselwerkje niet zo leuk en begon samen met een ander meisje met vingerhaken. Langzaam maar zeker haakten steeds meer kinderen bij hen aan. Samen met Huub Withaar (11), Lisette van Breugel (11) en Ruben Ellens (12) pakte Rik de vingerhaakdraad dit schooljaar serieus op. Er werden deelnemers geworven met briefjes op de schooldeuren en intekenlijsten bij de klaslokalen.

Inmiddels hebben meer dan vijftig leerlingen zich aangemeld, vertelt hij. 'Eerst was het voor de lol, nu is het vooral opwinden rond het 'twee-en-een-halve-meter-ding'.' Dat 'ding' is een kast van school waar precies 2,5 meter draad omheen past. Alle slagen hieromheen worden geturfd. Inmiddels staat de teller op ruim anderhalve kilometer. Hiermee willen ze binnenkort een 'rondje Ring' wagen, de straat waaraan de drie basisscholen van Nagele staan. Dat moet lukken schatten ze. Uiteindelijk hopen ze Emmeloord te kunnen bereiken. Maar of het een vermelding in de boeken wordt? Dat is nog even duimen draaien.

Om de draad zo lang mogelijk te maken, hebben de kinderen van basisschool de Klimop meer wol nodig. Ze doen graag een oproep aan de lezers van deze krant om wol te brengen naar hun school aan de Ring 11 in Nagele.
 

© Anna Klappe

Weekblad De Noordoostpolder, 15 oktober 2009

Mogelijk vliegveld in Noordoostpolder

NOORDOOSTPOLDER – Mogelijk komt er op termijn een vliegveld in de Noordoostpolder. Wethouder Schutte bevestigt dat hierover gesprekken zijn geweest met Lelystad Airport.

'Het vliegveld in Lelystad wil uitbreiden, maar kampt met ruimtegebrek. Voor de Ultra Light Vliegtuigjes wordt een andere locatie gezocht en daarvoor zijn ze bij ons gekomen', laat de wethouder in een reactie weten. Hij onderstreept dat er nog geen concrete plannen liggen. 'Alleen een vliegveldje voelen we niet veel voor. We willen het dan graag breder trekken met industrie, ontwikkeling, onderzoek en vliegtuigtechniek.'

Als mogelijkheid voor het samenvoegen van activiteiten denkt Schutte bijvoorbeeld aan het ANWB test- en trainingscentrum in Lelystad. Dit centrum moet eveneens op zoek naar een andere locatie omdat het inmiddels te dicht bij de bebouwde kom ligt. 'Maar zij zijn nog niet bij ons gekomen met een verzoek. Maar we staan er wel welwillend tegenover en zullen een eventuele vraag positief ontvangen. En dan kunnen we actief naar een locatie zoeken', aldus Schutte.

Over mogelijke locaties in de Noordoostpolder voor een dergelijk park wil Schutte nog niet veel kwijt. 'We zijn er al wel over aan het nadenken', bevestigt hij. 'Het moet goed bereikbaar zijn. Deze activiteiten veroorzaken veel lawaai en moeten op een apart terrein worden gehuisvest waar ze niemand lastig vallen.'

Er zal tevens met belangenbehartigers uit de hoek van natuur en milieu en de agrariërs gepraat moeten worden. Bovendien moeten de plannen voor een dergelijk vliegpark nog langs de Raad. 'Als gemeente moeten we nog de ondergrens bepalen over het minimaal aantal functies en kwalitatieve functies. We willen niet alleen de last ervan, het moet ook voordeel bieden zoals werkgelegenheid. En dan de locaties goed onderzoeken', aldus Schutte. 'Dan zijn we zo een paar jaar verder.'

© Anna Klappe

Weekblad De Noordoostpolder, 5 februari 2009
 


 Nagele werkt zich letterlijk in de nesten

NAGELE – Een schenking van duizend euro van een anonieme inwoonster van Nagele zorgt ervoor dat het dorp binnenkort uitbreidt met een kleine honderd nestkasten.

In de bosrand en binnen de bebouwde kom van Nagele komen op korte termijn verschillende kasten te hangen. Met als doel de reeds aanwezige populatie mezen, mussen en roodborstjes broedgelegenheid te bieden. Maar ook de wat meer zeldzame soorten als de boomklever, boomkruiper, ringmus en gekraagde roodstaart krijgen extra ruimte om uit te breiden, evenals de vleermuis die zich aan de westkant van het dorp ophoudt. Bovendien komt er een aantal vlinderkasten.

Dorpsbelang, die de gift vorig jaar ontving met de voorwaarde dat er van het geld nestkasten zouden worden opgehangen in het dorp, heeft de Groenbrigade gevraagd uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn. Samen met de natuurorganisatie IVN (Instituut Voor Natuurbescherming) is vervolgens een plan gemaakt. Een drietal cursisten van de natuurgidsencursus van IVN zorgt voor de uitvoering van het project, dat tevens hun afstudeeropdracht is. De coördinatie van het project is in handen van Kees Suidgeest van de Groenbrigade.

Met deurtje en raampje

Bij de uitvoering van het project worden de drie basisscholen van Nagele betrokken. De leerlingen van groep 7 en 8 krijgen binnenkort op school instructie over het ophangen en schoonmaken van nestkasten. 'En elke school krijgt twee kijkkastjes. Met een deurtje en een raampje', vertelt Suidgeest. Hierdoor kunnen de kinderen het broedproces in de kast volgen, zonder de dieren te storen of te verjagen.

Ook op de overige dorpsbewoners wordt een appel gedaan om de kasten in de toekomst te onderhouden. Over de manier waarop de Nagelezen hierover moeten worden voorgelicht, wordt door de Groenbrigade nog volop gebroed.

© Anna Klappe

Weekblad De Noordoostpolder, 27 januari 2009

 


'Het is pure geldweggooierij'

Oeverloos gepraat over duurzame waterkant

'Het is leuk bedacht, die duurzame oevers, maar het is pure geldweggooierij', is de mening van Joop Vedelaar uit Nagele. 'Het kost klauwen vol met geld en uiteindelijk moet het toch weer betaald worden door de boeren en de burgers.'

NAGELE – Samen met vier andere agrariërs is Vedelaar al enkele jaren in discussie met Waterschap Zuiderzeeland over het afstaan van een strook land dat grenst aan de Han Stijkeltocht. Het waterschap wil er duurzame oevers aanleggen waarvoor de boeren drie meter van hun grond moeten inleveren.

'Wij zien er geen voordeel in,' aldus Vedelaar, 'alleen maar nadelen: je raakt je grond en dus opbrengst kwijt, je krijgt meer onkruid op het land, je krijgt meer last van muskusratten en het riet moet gemaaid worden wat vervolgens weer wordt afgevoerd over onze kavels. En dat tegen een opbrengst van maximaal één procent meer waterberging.'

Hij vervolgt: 'Bovendien moet een kraan de kant afgraven. Dat kost de wereld aan stookolie en de opgegraven grond moet weer over ons land worden verspreid. De beschadiging van het land wordt wel vergoed, maar het waterschap verrekent de kosten via heffingen toch weer met de burgers.'

Tien jaar geleden, schat Vedelaar, is deze discussie begonnen. De houten oevers van verscheidene tochten door de Noordoostpolder waren aan groot onderhoud toe en het waterschap stelde een natuurlijke oever voor met riet. 'Het was eerst goed voor het ijsvogeltje. Maar toen bleek dat die van steile oevers houdt en niet van deze vlakke, geleidelijke oever. Toen noemden ze het duurzaamheid. Het werd voorgesteld als heel goedkoop, maar later werd het duurder. Eerst was er sprake van geen onderhoud, nu moet iedere zes jaar het riet gemaaid en opgeruimd worden.'

Bovenste plankje

De bestaande houten beschoeiing was prima, meent Vedelaar, en kan volgens hem gewoon vervangen worden. 'Geïmpregneerd hout mag niet meer. Maar het gaat alleen om het bovenste plankje, en dat kan ook van hardhout. Het hout dat onder water staat, daar gebeurt niets mee. Bovendien moet bij de duurzame oever ook zestig tot zeventig centimeter hout onder water worden aangebracht, want de grond is niet sterk genoeg hiervoor.'

De tegenargumenten hebben het waterschap niet op andere gedachten kunnen brengen. De meeste boeren zijn inmiddels overstag gegaan. De overgebleven vijf uit Nagele en Tollebeek hebben door het waterschap een duldplicht opgelegd gekregen, waardoor ze gedwongen worden de beslissing te dulden en dus land af te staan. Vedelaar: 'Er zijn nog ongeveer vijf andere tochten waar boeren het ook tegenhouden. Maar daar gebeurt niks. Ik denk dat ze hier een proefproces willen. Die duldplicht is eigenlijk bedoeld voor het ontvangen van baggerspecie. Wij gaan uitzoeken of het ook voor de over van toepassing is. Daar is een advocaat mee bezig.'

Het Waterschap Zuiderzeeland was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

© Anna Klappe

Weekblad De Noordoostpolder, 9 juni 2008


Fiets 'm erin wordt gestaakt

Veel deelnemers op de balk in Nagele

De eerste Fiets 'm erin in Nagele is in de tweede ronde gestaakt, nadat verscheidene deelnemers niet in het water maar op de balk terecht zijn gekomen.

NAGELE – 'We leggen het stil', klonk het donderdagavond rond half negen door de luidsprekers. De organisatie van het evenement besloot hiertoe, nadat meerdere deelnemers harde smakken hadden gemaakt op de metalen balk over de tocht in Nagele.

'We hebben toch een aantal mensen zien vallen en ongelukkig terecht zien komen', verklaart Paul Bovée van de feestcommissie. 'Het is niet zonder gevaren. Daar worden de deelnemers van tevoren ook op gewezen. Maar we vonden het verstandiger om nu te stoppen. Er waren er nog drie te gaan, waaronder ikzelf. Dat is dan een bijkomend voordeel.'

Het besluit om te stoppen werd door het royaal aanwezige publiek met applaus ontvangen. 'Thuis op tv lach je erom als het gebeurt. Maar nu sta je met kromme tenen. Het zijn toch allemaal bekenden,' reageert een toeschouwer.

Het evenement maakte deel uit van het dorpsfeest dat vorige week woensdag in Nagele is gestart. Vorig jaar organiseerde de feestcommissie het tobbedansen dat veel publiek trok. Dit jaar werd het op tv populaire Fiets 'm erin gehouden. Negentien deelnemers verschenen aan de start. De eerste twee fietsten recht op de bel af. Nummer drie viel halverwege de rit en maakte een flinke smak. In totaal kwamen er elf ten val.

De laatste deelnemer was Rob Renne. Hij werd na zijn val roerloos op de wal gelegd. Ademtekort, verklaren de EHBO'ers ter plaatse. 'Het zag er erger uit dan het was. Hij is wel even naar het ziekenhuis gestuurd, want hij kon zijn arm niet goed bewegen. Maar bij de meesten bleef het beperkt tot flinke schaafwonden.' Geluk bij een ongeluk: Renne behaalde door zijn snelle rit van 5,5 seconden in de eerste ronde samen met Hermen de Jong een gedeelde eerste plaats.

De feestcommissie gaat zich beraden over het programma van volgend jaar. 'Als je helemaal safe doet, komt er niemand. De mensen willen spektakel. De opkomst en deelname is bij dit soort activiteiten heel groot', aldus Bovée. 'Ik baal natuurlijk. Je hoopt op een spektakel, maar wel waar niemand iets aan overhoudt.'

© Anna Klappe


Weekblad De Noordoostpolder, 3 juni 2008


Groenbrigade moet berceau 'redden'

NAGELE - Met het oprichten van een groenbrigade hoopt Nagele subsidie te krijgen. Met dit geld kan de langgekoesterde wens van een berceau worden gerealiseerd.

Aanvankelijk klonk de oproep voor vrijwilligers gewoontjes. Voor een stukje extra onderhoud aan het vele groen in het dorp 'om daar door te gaan waar Concern van Werk en de gemeente stoppen', aldus de vice-voorzitter. De Nagelezen liepen er tijdens de jaarvergadering niet echt warm voor. Pas toen notulist Cecile Wedershoven spontaan de microfoon greep en nadere uitleg gaf over de toegevoegde waarde ervan voor het krijgen van subsidie, stroomden de aanmeldingen binnen.

Met een subsidie hoopt het dorp alsnog de langgewenste berceau te kunnen aanleggen op de algemene begraafplaats. Deze berceau, een wandelpad met loofboomgewelf, was onderdeel van het totaalontwerp dat de beroemde tuinarchitect Mien Ruys voor het dorp had gemaakt. Maar vanwege geldgebrek werd de berceau nooit gerealiseerd.

Jarenlang heeft dorpsbelang gezocht naar financiële steun, zonder succes. Van Wedershoven, die sinds vorig jaar in het bestuur zit, is met frisse energie op zoek gegaan naar nieuwe mogelijkheden voor subsidie. Zij deelde donderdagavond mee dat er een aanvraag loopt bij Heidemij. Randvoorwaarde is echter dat het dorp zelf het onderhoud aan de beukenhaag gaat verzorgen. Nu dat is geregeld, is het hopen op een positieve beslissing.

© Anna Klappe

Weekblad De Noordoostpolder, 1 april 2008
 


Akkoord van Schokland

'Niet alleen mooie woorden'

SCHOKLAND - Veel bekende Nederlanders kwamen zaterdag naar de polder. Ministers, artiesten, schrijvers en tv-presentatoren, maar ook vertegenwoordigers van diverse organisaties zetten deze dag hun handtekening onder het Akkoord van Schokland.

Door Anna Klappe

'We gaan geschiedenis schrijven!' Met deze woorden opende minister Bert Koenders zaterdag het grootse evenement op het werelderfgoed van Unesco. 'We willen het er niet bij laten zitten dat we de Millenniumdoelen niet gaan halen. We komen in opstand en gaan de krachten bundelen.' De minister van Ontwikkelingssamenwerking riep de ongeveer vijfduizend aanwezigen op zich in te zetten voor een betere wereld. 'Want akkoorden zijn niet alleen mooie woorden.'

Zelf deed Koenders ook een flinke duit in het zakje. Hij maakte bekend een Schoklandfonds te hebben opgericht met daarin vijftig miljoen euro. Bestemd voor particuliere, financiële en organisatorische initiatieven die de komende vier jaar worden ontplooid om de armoede en ongelijkheid in de wereld te bestrijden. 'Om internationale solidariteit in praktijk te brengen. Dus Schokland, laat je vandaag horen!'

Weekblad De Noordoostpolder, 3-7-2007


Nageler ondernemer wint zaak tegen belastingdienst

Bezwaar tegen verplichte elektronische aangifte gegrond verklaard

Door Anna Klappe

NAGELE - Een ondernemer uit Nagele is gisteren door de rechtbank in het gelijk gesteld over zijn zaak tegen de belastingdienst. Inzet van het geschil is de verplichting tot elektronische aangifte van de omzetbelasting. Daarnaast beklaagt de eiser zich over 'de onzorgvuldige en schandalige manier waarop hij is behandeld en hoe door de belastingdienst wordt gecommuniceerd'.

De ondernemer heeft principiële bezwaren tegen de verplichting elektronisch aangifte te doen. Sinds 2004 probeert hij hiervoor vrijstelling te vragen. Maar hij loopt, naar eigen zeggen, voortdurend te hoop tegen de interne bureaucratie en klantonvriendelijke werkwijze van de belastingdienst. Nadat hij en zijn vrouw, eveneens zelfstandig ondernemer, door de belastingdienst een boete opgelegd kregen vanwege te laat indienen, stapten ze vorig jaar naar de rechter. Die verwees in december de zaak door naar de meervoudige kamer. Deze heeft woensdag de beroepen van de eiser gegrond verklaard.

Weekblad De Noordoostpolder, 26-4-2007
 


Seniorenstad ter discussie

Door Anna Klappe

NAGELE - 'Het is een sprookje,' zo probeerde Ton Beurmanjer, directeur van Mercatus Woondiensten, de Nagelezen gerust te stellen. Maar de inmiddels breed in de media uitgemeten plannen voor een seniorenstad in Nagele heeft voor veel onrust gezorgd onder de bevolking. Dit bleek donderdagavond tijdens de jaarvergadering in Partycentrum Dellaram.

'Droomplan'

'Waarom moeten wij dit uit de pers halen en zijn wij als betrokkenen niet eerder op de hoogte gesteld,' klonk het verwijtend uit de bomvolle zaal. Beurmanjer gaf toe, dat hij het achteraf gezien anders had willen aanpakken. 'Maar,' onderstreepte hij nogmaals, 'het is een plan. En het is nog helemaal niet zeker of het in de driehoek Nagele-Schokland-Schokkerhaven wordt gerealiseerd.' Wel bekende hij, dat de nationale én internationale belangstelling voor het  'droomplan' om senioren te huisvesten in de polder, ook hem heeft verrast.

Nuchter boerenverstand

Na afloop van de jaarvergadering presenteerde Beurmanjer de ingrijpende toekomstplannen 'om de polder leefbaar te houden'. Hij deed een appèl op de noodzakelijke poldermentaliteit 'om de gangbare gedachten te doorbreken'. De fantasieën over een internetcafé in het dorpscentrum, een Rietveldhuis ('alle Chinezen komen langs') en een 'hogeschool voor biologische boeren', riep vooral scepsis op onder de aanwezigen. En het droomscenario om op tweehonderd hectare grond tweeduizend woningen te plaatsen, werd met boerenverstand gepareerd. Uit de zaal klonk de nuchtere, maar tevens venijnige wedervraag: 'is hier überhaupt wel over nagedacht?'

Weekblad De Noordoostpolder, 3-3-2007


Nageler keramiste wint nationale prijs

Door Anna Klappe

NAGELE - Keramiste Kitty Korver uit Nagele heeft de NVK-prijs 2007 gewonnen. Haar 'mini-safe' is gekozen uit 44 inzendingen. De prijsuitreiking vond plaats op zaterdag 17 maart in het Dutch Design Center in Utrecht.

De opdracht was het maken van een relatiegeschenk voor de Nederlands Vakgroep Keramisten. De NVK is een landelijke beroepsvereniging voor professionele keramisten. Het winnende ontwerp moest naast origineel en eigentijds, een werkelijk keramische uitstraling hebben en een hoge begeerlijkheidfactor. Bovendien moest het reproduceerbaar zijn. Korver, die werkt onder de naam 'Kiko', won een geldbedrag en de opdracht om tien geschenken te produceren. Daarnaast mag zij een workshop naar keuze volgen. Deze workshop was voor Korver een van de redenen om mee te doen aan de wedstrijd.

Weekblad De Noordoostpolder, 27-3-2007


Nieuwbouw Nagele in gevaar

Door Anna Klappe

NAGELE - De nieuwbouwlocatie van Nagele wordt voor de derde keer onderworpen aan een grondonderzoek. Deze week is begonnen met het boren van gaten op elke vijf meter grond van het twaalf hectare grote terrein ten zuidoosten van het dorp. Het onderzoek moet uitwijzen of er in dit deel van de voormalige zeebodem iets van archeologische waarde ligt.

Archeologische vondst

Een archeologische vondst kan de gewenste uitbreiding van het dorp ernstig in gevaar brengen. Als de vondst klein is, of zich aan de rand van de nieuwbouwgrond bevindt, kan er met de bouwplannen mogelijk rekening mee worden gehouden. Maar in het ongunstigste geval moet worden uitgekeken naar een nieuwe locatie voor de 150 nieuwbouwwoningen.

'Archeologen meer macht dan bestuurders'

Dorpsvoorzitter Kees van der Sar ziet de gang van zaken rond de nieuwbouw van het dorp met lede ogen aan. 'De archeologen hebben meer macht dan de bestuurders. Zij staan in dit geval boven de gemeente, de provincie en het Rijk. Ja, zelfs boven de Europese wetgeving.' Voor een alternatief plan is het volgens Van der Sar op dit moment nog te vroeg. 'We wachten eerst het definitieve rapport van de gemeente af.' Dit rapport zal naar verwachting medio april verschijnen.

Weekblad De Noordoostpolder, 15-2-2007


Plannen Seniorenstad bij Nagele

Anna Klappe

NAGELE – Een nieuwe stad bouwen op het grondgebied van Nagele, waar alleen senioren mogen wonen. Tijdens een symposium dat vorige week plaatsvond in ’t Voorhuys in Emmeloord, is door Mercatus Woondiensten, provincie Flevoland en adviesbureau Inbo een plan voor seniorenstad ‘Nieuw Schokland’ gepresenteerd en daarmee het gesprek aangegaan met de gemeente en burgers. Het idee van een seniorenstad is niet nieuw. In de Verenigde Staten is het inmiddels een bekend fenomeen en ook België heeft sinds een paar jaar haar eigen ‘Village Senior’. Maar wat vindt de bevolking van Nagele eigenlijk van dit plan?

'Nooit doen'

‘Moeten ze nooit doen,’ antwoordt de 70-jarige meneer De Bruin, die nog steeds zelfstandig in een eengezinswoning in Nagele woont. ‘Dit plan is alleen voor rijkere mensen. Het moet blijven zoals het is en men moet de generaties niet opsplitsen’, is zijn mening. Bovendien vindt hij dat het landschap moet worden behouden zoals het nu is. Ook de 23-jarige Esther Hupkes ziet geen heil in dergelijke plannen. ‘Een plaats met alleen maar ouderen vind ik raar’. Ze zal er zelf dan ook nooit voor kiezen als ze de leeftijd zou hebben. Richard van Dijk (38) heeft er op zich geen problemen mee, zegt hij, maar hij zit er ook niet op te wachten en heeft er evenmin behoefte aan.

'Burenhulp en betrokkenheid'

Mevrouw De Jonker (63) vindt het plan echter prima, al zal ze er zelf geen gebruik van maken, denkt ze. Wel verwacht zij dat de burenhulp en betrokkenheid met elkaar in een seniorenstad groter zal zijn dan in haar huidige woonplaats Nagele. Mevrouw De Vlieger (58) woont in het bestemde gebied en staat dus niet te springen om een seniorenstad om haar heen te zien verrijzen. Haar grootste bezwaar tegen de plannen is het ontbreken van voorzieningen zoals winkels en een supermarkt. ‘Als je dan niet meer kunt autorijden, kun je geen kant op.’ Mochten dergelijke voorzieningen er wel komen, dan is het voor haar wel het overwegen waard. De 56-jarige José Kuiper is zeer enthousiast over de plannen van ‘Nieuw Schokland’. ‘Ik heb jaren gewerkt in de verzorging en weet uit ervaring dat de aandacht voor de ouderen weg is. De jongeren denken alles te weten, de kloof tussen ouderen en jongeren wordt steeds groter. Maar de ouderen worden mondiger en fitter. Ik zal er zeer zeker voor kiezen!’

Weekblad De Noordoostpolder, 5-12-2006